Chuyên cung cấp máy siêu âm GE - SAMSUNG

ĐẦU DÒ MÁY SIÊU ÂM

Đặc điểm

Đầu dò 4D

Đầu dò Convex

Đầu dò Linear

Đầu dò Transvaginal

Đầu dò Tim

Hotline : 0905829191

Phúc Tín Medical chuyên cung cấp mua bán đầu dò máy siêu âm SAMSUNG và GE

Đầu dò 4D SAMSUNG CV1-8A 
ĐẦU DÒ MÁY SIÊU ÂM

Đầu dò SAMSUNG Convex CA2-8AD (HS40)
ĐẦU DÒ MÁY SIÊU ÂM

Đầu dò SAMSUNG Âm Đạo VR5-9 (HS70A, WS80A)
ĐẦU DÒ MÁY SIÊU ÂM

Đầu dò GE C1-6-D
ĐẦU DÒ MÁY SIÊU ÂM

Đầu dò GE RAB2-6-RS
ĐẦU DÒ MÁY SIÊU ÂM

Đầu dò GE RM7C 
ĐẦU DÒ MÁY SIÊU ÂM

Đăng ký ngay

Các bài viết khác

zalo-img.png