Chuyên cung cấp máy siêu âm GE - SAMSUNG

Linh Kiện Máy Siêu Âm

Đặc điểm

Mainboard máy siêu âm

Nguồn power máy siêu âm

Bàn phím máy siêu âm

Màn hình máy siêu âm

Hotline : 0905829191

Chúng Tôi nhận đặt hàng, mua bán linh kiện máy siêu âm các hãng SAMSUNG và GE như Board mạch, Nguồn, Màn Hình, Bàn Phím ......

* Linh kiện máy siêu âm SAMSUNG

1. MainBoard BF SAMSUNG HS50/HS60
Linh Kiện Máy SIêu Âm

2. Mainboard BE SAMSUNG HS50/HS60
Linh Kiện Máy SIêu Âm

3. Mainboard BE SAMSUNG HS40 - MI41-01710A
Linh Kiện Máy SIêu Âm

4. mainboard BF SAMSUNG HS40 - MI41-01709A
Linh Kiện Máy SIêu Âm

5. Mainboard PSA SAMSUNG HS50/HS60
Linh Kiện Máy SIêu Âm

6. Board PSA Máy siêu âm Samsung RS80A
Linh Kiện Máy Siêu Âm

7. Nguồn AC Máy siêu âm Samsung RS80A
Linh Kiện Máy Siêu Âm

8.Nguồn DDM Máy siêu âm ACCUVIX V10/V20
Linh Kiện Máy SIêu Âm

* Linh kiện máy siêu âm GE

1. Mainboard DBM64 Assy - GEPN : 5573639
Linh Kiện Máy SIêu Âm

2. Mainboard DBM128S Assy - GEPN : 5573638-2
Linh Kiện Máy SIêu Âm

3. Mainboard DRFG Assy - PC Voluson S10
Linh Kiện Máy SIêu Âm

4. Mainboard DRFG Assy - PC Voluson P8 BT18
Linh Kiện Máy SIêu Âm

5. Mainboard RFS - PC Voluson S6 BT15
Linh Kiện Máy SIêu Âm

6. Mainboard RFS - PC Voluson S6 BT12
Linh Kiện Máy SIêu Âm

7. Mainboard VGA - Voluson S10
Linh Kiện Máy SIêu Âm

8. Mainboard RSX20C - Voluson E8 BT13.5
Linh Kiện Máy SIêu Âm

------------------------------------------

Linh Kiện Máy Siêu Âm
 

Đăng ký ngay

Các bài viết khác

zalo-img.png