Chuyên cung cấp máy siêu âm GE - SAMSUNG

Dịch vụ phần mềm - key option máy siêu âm

  • 03/04/2024

Dịch vụ phần mềm - key option máy siêu âm

Dịch vụ phần mềm - key option máy siêu âm:

1. Cài đặt phần mềm máy siêu âm

2. Mở key option máy siêu âm

3. Hỗ trợ sử dụng máy siêu âm

Máy siêu âm có rất nhiều option phần mềm, tuy vậy không phải tất cả các option đều có sẵn (key) khi mua. do đó sẽ làm hạn chế các tính năng hỗ trợ trên máy siêu âm trong quá trình thăm khám cho bệnh nhân.

Dịch vụ phần mềm - key option máy siêu âm

Phúc Tín Medical cung cấp giải pháp mở key option trên máy siêu âm của các hãng GE Healthcare, SAMSUNG Healthcare, PHILIPS và ULTRASONIC

• Mở option dùng thử

• Mở option đơn lẻ

• Mở Full Option

Đi kèm với option, công ty chúng tôi cũng nhận:

♦ Update các version mới nhất của các dòng máy siêu âm,

♦ Thay thế ổ cứng HDD bằng SSD (tốc độ cao) nhằm tăng tốc độ truyền tải dữ liệu mang lại hiệu suất hoạt động tốt hơn cho máy siêu âm.

Dịch vụ phần mềm - key option máy siêu âm

Chi tiết các model và option được hỗ trợ mở key trên máy siêu âm

1. Máy siêu âm GE Healthacare

Các Model:

• Voluson E10, Voluson E8, Voluson E6, Voluson S10, Voluson S8T, Voluson S6, Voluson P8, Voluson P6, Voluson E, Voluson I, Volsuon 730

• Logiq E10, Logiq E9, Logiq S8, Logiq S7, Logiq P9, Logiq P7, Logiq P6, Logiq P5, Logiq E

• Vivid E95, Vivid E90, Vivid S70N, Vivid S6, Vivid S5, Vivid 7.

Các option: HDlive, HDlive Studio, HDlive Silhouette, Advanced 4D, IOTA LR2, V-SRI, Sono Biometry, STIC, Elastography, CW, DICOM, Vocal II, Sonorenderline, Sono NT ....

2. Máy siêu âm SAMSUNG Healthcare

Các model: Samsung Hera I10, Samsung W10, Samsung W9, Samsung RS85, Samsung RS80A, Samsung W80A, Samsung HS70A, Samsung HS60, Samsung HS50, Samsung HS40, Samsung UGEO H60, Samsung Accuvix A35

Các option : Realistic Vue, Shearwave, Elastography, S-detect, E-Breast, E-Thyroid, Volume NT/IT, Auto MIT, CW funtion, Panoramic, XI STIC, SDMR, CEUS, EVALUATION, Strain+, Dynamic MR ...  

---------------------------------------

FULL OPTION Máy Siêu Âm GE Voluson FULL OPTION Máy Siêu Âm SAMSUNG FULL OPTION Máy Siêu Âm GE LOGIQ
Dịch vụ phần mềm - key option máy siêu âm Dịch vụ phần mềm - key option máy siêu âm Dịch vụ phần mềm - key option máy siêu âm

 

Dịch vụ phần mềm - key option máy siêu âm

zalo-img.png