Chuyên cung cấp máy siêu âm GE - SAMSUNG

HD LIVE STUDIO TRÊN MÁY SIÊU ÂM GE VOLUSON E10

Tính năng HDlive Studio gồm 3 nguồn sáng trên máy siêu âm Voluson

HDlive Studio là một optiom tuyệt vời trên máy siêu âm GE Voluson E10

HD LIVE STUDIO TRÊN MÁY SIÊU ÂM GE VOLUSON E10

HDlive Studio là tính năng cung cấp ba nguồn sáng độc lập với ba loại ánh sáng khác nhau (hướng, điểm, điểm) cho chủ thể. Và có chức năng kết xuất đặc biệt để hình dung nước ối.

HD LIVE STUDIO TRÊN MÁY SIÊU ÂM GE VOLUSON E10

--------------------------------------------

Tham khảo máy siêu âm GE Voluson E10

HD LIVE STUDIO TRÊN MÁY SIÊU ÂM GE VOLUSON E10

Các bài viết khác

HD LIVE SILHOUETTE TRÊN MÁY SIÊU ÂM GE VOLUSON E10

HD LIVE SILHOUETTE TRÊN MÁY SIÊU ÂM GE VOLUSON E10

Option HDlive Silhouette trên máy siêu âm Voluson

Ai là người đã phát minh ra sóng siêu âm ?

Ai là người đã phát minh ra sóng siêu âm ?

người phát minh ra sóng siêu âm

Quá trình siêu âm diễn ra như thế nào ?

Quá trình siêu âm diễn ra như thế nào ?

khi đi siêu âm thì sẽ diễn ra như thế nào ?

zalo-img.png